• Kupując bilet na rafting Kupujący rezerwuje miejsca na konkretny dzień i godzinę, co jest równoznaczne z blokadą tych miejsc dla Klienta, uniemożliwieniem zakupu tych biletów dla innych Klientów i obciążaniem kosztami Organizatora. W związku z tym, w przypadku anulacji biletów przez Klienta, wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.
  • Spóźnienie lub nie zjawienie się w wyznaczonym miejscu o wyznaczonej godzinie jest równoznaczne z anulacją biletu bez możliwości zwrotu wpłaconej za bilety kwoty.
  • Klient zobowiązany jest do dotarcia na miejsce startu wycieczki o wyznaczonej godzinie na własną rękę. Miejsce i godzina startu podane są na bilecie. Usługa transferów nie obejmuje odbioru z miejsca zakwaterowania a jedynie odbiór z wyznaczonego miejsca w Zakopanem. Miejsce i godzina odjazdu podane są na bilecie.
    – Czas trwania imprezy uzależniony jest od pogody, warunków na drogach i innych sytuacji niezależnych od Organizatora
    – Impreza odbywa się na świeżym powietrzu – każdy uczestnik winien zadbać we własnym zakresie o odpowiedni ubiór.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów i związane z tym ewentualne uszczerbki na zdrowiu Klientów i osób w ich otoczeniu powstałe w trakcie świadczonych przez niego usług.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub uszczerbki na zdrowiu spowodowane zachowaniem osób biorących udział w usłudze a będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.